5581 (Z obce Pruské do sedla Chotuč)

Orientačné miesta: Pruské (vlak, 245m) – Kalvária (437m) – Sedlo Chotuč (620m).

Dĺžka: 7,6km.

Čas prechodu: 2 hodiny 45 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 392m/klesanie 16m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na hlavnej ceste pri železničnej stanici v obci Pruské. Pokračuje okolo bývalého kláštora františkánov s Kostolom svätého Juraja, mučeníka do stredu obce. Pri Kostole svätého Petra a Pavla, apoštolov odbočuje vľavo. Následne prechádza okolo kaštieľa, stúpa okolo židovského cintorína a vchádza do lesa. Najskôr lesom, neskôr lúkami pokračuje miernym stúpaním popod vrch Kalvária (470,2m). Pokračuje hrebeňom a prechádza popod vrchy Malé Hradište (531,0m) a Veľké Hradište (525,8m) okolo Mokrej skaly až na úpätie vrchu Chotuč (795,1m). Obchádza ho zo západnej strany a v závere klesá do sedla Chotuč, kde končí. Zo sedla je možné pokračovať po modrom turistickom chodníku (2692) ku Kaplnke Panny Márie, Kráľovnej v lokalite Brezová alebo cez Červený KameňLednicu až do Púchova.