Kostol svätého Juraja, mučeníka v Pruskom

Kostol svätého Juraja, mučeníka v Pruskom

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový kostol svätého Juraja, mučeníka z roku 1642. Neskorobarokovo upravený bol v 18.storočí. Opravovaný bol v roku 1958. Kostol postavený v neskorej renesancii. Dal ho postaviť vtedajší pán hradu Vršatec Juraj Jakušič, ktorý do obce povolal prvých františkánov a pridelil im pozemok, na ktorom postavili kláštor a kostol. Kostol s bočnou kaplnkou Bolestnej Panny Márie je spojovacou chodbou prepojený s kláštorom. Zaujímavosťou je bočný oltár svätého Petra z Alkantary, kde uprostred stĺpovej architektúry je obraz svätca a pod ním je relikviár s ostatkami svätca. Má celkovo päť oltárov a dva organy. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom. Je to jednoloďová jednovežová a jednokaplnková stavba. Kostol stojí juhozápadne od centra obce v areáli kláštora františkánov na ulici Františkánska. Súčasťou kláštorného františkánskeho kostola je aj krypta, v ktorej je pochovaný Hugolín Gavlovič. V oratóriu kostola bola v roku 1972 zriadená pamätná izba Hugolína Gavloviča.