Kostol svätého Juraja, mučeníka v Pruskom

Kostol svätého Juraja, mučeníka v Pruskom

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový Kostol svätého Juraja, mučeníka bol dokončený v roku 1642 podľa vzoru rímskeho kostola Il Gesu. Dal ho postaviť vtedajší pán hradu Vršatec Juraj Jakušič, ktorý do obce v rokoch 1625-1634 povolal prvých františkánov a pridelil im pozemok, na ktorom postavili kláštor a kostol. Neskorobarokovo bol kostol upravený bol v 18.storočí, kedy k nemu bola pristavaná štvorkrídlová budova s arkádovým dvorom. V roku 1950 prešiel kostol pod správu miestneho rímskokatolíckeho farského úradu. Opravovaný bol v roku 1958. Nad vchodom do kostola je ranobarokový kamenný portál z roku 1642 s erbom a tabuľou, ktorá pripomína Juraja Jakušiča. Kostol je bočnou Kaplnkou Bolestnej Panny Márie prepojený spojovacou chodbou s kláštorom. Kostol má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom presbytéria, je jednoloďový, jednovežový a jednokaplnkový. Zariadenie interiéru je barokové a pochádza z 18.storočia. Kostol má celkovo päť oltárov, pričom na prvom je svätý Juraj, na druhom svätý František Serafínsky, na treťom svätý Anton Paduánsky, na štvrtom svätý Peter z Alkantary a posledný oltár sa nachádza v ambite mimo kostola a je zasvätený Svätému krížu. Zaujímavosťou je bočný oltár svätého Petra z Alkantary, kde uprostred stĺpovej architektúry je obraz svätca a pod ním je relikviár s jeho ostatkami. V kostole sa nachádzajú dva vzácne organy, ktoré patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvý je funkčný, je to pôvodný jednomanuálový organ z roku 1732, ktorého autorom je františkánky fráter Peregrín Werner. Druhý je umiestnený v hlavnom oltári nad oltárnym obrazom. Patrí medzi najstaršie organy v strednej Európe. Ide o mimoriadne zaujímavý nástroj, s veľkou pravdepodobnosťou jeho autorstvo môžeme pripísať kremnickému výrobcovi organov Izákovi Roglmayerovi. Bohato zdobené prospektové píšťaly a vyrezávané čelá dlhších manuálových klávesov svedčia o starom pôvode. Organ je dlhodobo v nepoužívanom stave a je nutné jeho komplexné zreštaurovanie. V oratóriu kostola bola v roku 1972 zriadená pamätná izba Hugolína Gavloviča, ktorý je pochovaný v krypte kostola. Kostol stojí juhozápadne od centra obce Pruské v areáli kláštora františkánov.