Kláštor františkánov v Pruskom

Kláštor františkánov v Pruskom

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Konvent. V roku 1640 sa pánom panstva Vršatec stal Juraj Jakušič, ktorému veľmi záležalo, aby na jeho panstve zanikol protestantizmus a poddaný ľud sa vrátil k rímskokatolíckej cirkvi. Preto do obce povolal prvých františkánov. Pridelil im pozemok, na ktorom postavili kláštor i kostol. Kláštor bol postavený v neskororenesančnom slohu v rokoch 1630-1642. V roku 1650 bol dobudovaný. Vyznačoval sa veľkou jednoduchosťou po stavebnej i ornamentálnej stránke. Je to dvojpodlažná budova s pivnicou, štvorkrídlovým pôdorysom s ústredným arkádovým dvorom a dvojtraktovou dispozíciou. Zachoval sa inventár hudobnín, hudobných rukopisov, hudobných nástrojov, chóru a tlačív z rímskokatolíckeho Kostola svätého Juraja, mučeníka. Pochádzajú z obdobia od 2.polovice 17.storočia do 1.polovice 19.storočia. Svedčí to o vyspelosti chrámovej vokálnej a svetskej inštrumentálnej hudby z tohto obdobia. Sú to vzácne pamiatky na hudobný život františkánov. Bola tu aj kláštorná knižnica založená v roku 1789, v roku 1885 mala 2.503 zväzkov a v rokoch 1912-1913 ešte 1.660 zväzkov. Dnes z nej zostalo iba torzo. Kláštor bol opravovaný v rokoch 1750, 1830 a 1880. V roku 1950 bol zrušený a budova kláštora slúžila prechodne ako ubytovňa pre robotníkov a do roku 1954 tu sídlila záhradnícka škola, ktorá bola presunutá do kaštieľa. Od roku Okolo roku 1957 bol kláštor zmodernizovaný a upravený pre nové využitie ako domov dôchodcov a neskôr tu sídlil Domov sociálnych služieb Lúč. V roku 2005 prišlo k podpisu zmluvy medzi obcou Pruské a rádom františkánov o postupnej revitalizácii rádu v obci. Zmluva obsahovala aj ospravedlnenie občanov obce za bezprávie, ktoré sa dostalo františkánom počas rušenia rádov. V snahe obnoviť rád bol informovaný aj svätý otec Ján Pavol II., ktorý tejto snahe požehnal v liste starostovi obce zo dňa 3.1.2004. V roku 2022 opustený a prázdny kláštor dobrovoľníci upravili a pripravili ho na prijatie utečencov z Ukrajiny. Kláštorný komplex stojí juhozápadne od centra obce Pruské.

Kostol. Kostol svätého Juraja, mučeníka.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.