Mokrá skala – Mikušovce

Mokrá skala – Mikušovce

Skalný útvar je súčasťou úzkeho pásu bradlového pásma prebiehajúceho celým Slovenskom. V okolí obce dostal tento úzky pás prívlastok Mikušovské bradlá. Časť bradiel je silne narušená dobývacími prácami za účelom ťažby mangánovej rudy. Pokusy však boli neúspešné pre nevýhodnosť ťažby. Stopy po ťažbe v podobe zasypaných jám, kamenných morí a okien vidno dodnes. V lokalite bradiel možno nájsť skamenené schránky amonitov, ktoré sa tu hromadili v čase ukladania mangánu. Zdrojom mangánu v tejto lokalite sú prevažne rudy psilomelán a pyroluzit. Z Mokrej skaly sú pekné výhľady na obec Mikušovce a Červenokamenskú dolinu. Priamo pod ňou sa nachádza prístrešok a prameň pitnej vody. Mokrá skala je porastená riedkym borovicovým lesom. Prechádza ponad ňu Náučný chodník Mikušovské bradlá a je pri nej osadený infopanel č.4. Skalný útvar sa nachádza severovýchodne od vrchu Veľké Hradište (525,8m) v katastri obce Mikušovce.