Náučný chodník Mikušovské bradlá – Mikušovce

Náučný chodník Mikušovské bradlá – Mikušovce

Východisko: Náučný chodník začína južne od obce pri Kaplnke Božieho milosrdenstva pri hlavnej ceste. Začiatok náučného chodníka nie je označený.

Rok otvorenia: 2008

Zameranie: Prírodovedné a ochranárske.

Typ: Samoobslužný, líniový s odbočkami, jednosmerný, peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 5,5km/210m.

Čas prechodu: Čas prechodu je 2 hodiny 30 minút.

Náročnosť: Nenáročná až stredne náročná trasa.

Počet zastávok: 7

1. Vítame Vás na Náučnom chodníku/Mikušovské bradlá

2. Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty

3. Vršatské bradlá/Fúzač alpský

4. Hmyzovník Holubyho a jeho „rodina“/Jozef Ľudovít Holuby

5. Krajina okolo nás/“Krajinotvorcovia“

6. Naši „obľúbenci“

7. Pravá tvár lesa

Popis: Z východiska chodník pokračuje stúpaním po poľnej ceste a popri toku bezmenného potoka cez lokalitu Hrehorkové až pod vrch Kalvária (470,2m), kde sa napája na zelený turistický chodník (5581). Tu sa nachádza infopanel č.1. Od neho už je náučný chodník dobre značený v teréne. Pokračuje po zelenom turistickom chodníku (5581) a po približne 450m z neho odbočuje vpravo. Následne po približne 190m je prvá odbočka chodníka vpravo nad PP Skalice, kde je osadený infopanel č.2 a miesto s pekným výhľadom na okolie. Po návrate z odbočky na trasu chodníka ten pokračuje po lúke k infopanelu č.3. Neskôr sa opäť napája na zelený turistický chodník (5581) a prichádza k infopanelu č.4 pod skalným útvarom Mokrá skala. Pokračuje lúkami smerom pod vrch Chotuč (795,1m) okolo infopanela č.5 najskôr k infopanelu č.7 a neskôr k infopanelu č.6. Od neho sa chodník vracia pod Mokrú skalu a s ním po ľavici lúkami klesá cez lokality Záhumienské a Hrby na horný koniec obce Mikušovce, kde končí. Záver náučného chodníka nie je v teréne označený.