Červenokamenská dolina (Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa)

Červenokamenská dolina (Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa)

Poloha: Nachádza sa v geomorfologickom celku Biele Karpaty, podcelky Kobylináč a Vršatské bradlá (časti Podvršatská brázda, Vršatské predhorie a Vysoké Vršatce).

Dĺžka:

Ohraničenie: Dolinu zo severovýchodu ohraničujú vrchy Čížové (459,4m), Závlačná (438,4m), Závlačná (635,5m), Strachoňovec (786,0m), Kobylinec (911,6m), Hromádková (761,9m), Krivá Tuchyňa (711,2m) a v jej závere Končitá (817,2m). Z juhozápadu sú to vrchy Kalvária (470,2m), Malé Hradište (531,0m), Veľké Hradište (525,8m), Chotuč (795,1m), Chmeľová (925,4m), Zvonová hora (722,4m), Okršlisko (769,1m), Kosák (766,3m) (ČR), Kaňúr (791,3m) (ČR), Vysocka (659,8m) (ČR), Lazy (645,7m) a v jej závere Požár (791,6m) (ČR).

Opis doliny: Dolina sa začína približne 1km juhovýchodne od obce Tuchyňa. Pokračuje severozápadným smerom a končí pod vrchom Končitá (817,2m) na hranici s Českou republikou.

Rieka: Tečie ňou a vytvoril ju Tovarský potok. V závere doliny ňou preteká vodný tok Zápechová.

Zaujímavosti: V Červenokamenskej doline sa nachádzajú obce Tuchyňa, Mikušovce a Červený Kameň so svojimi zaujímavosťami. Zo zaujímavostí sú to napríklad v obci Tuchyňa Kostol svätej Anny, zvonica a rodný dom ThDr. Eduarda Alojza Fila. Pred obcou Mikušovce stojí kaplnka a v obci sa nachádza Kostol svätého Gorazda a kaplnka. V obci Červený Kameň je to Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie, Náučný chodník Okolo Červenokamenského brala, Kalvária, PR Červenokamenské bradlo, Kaplnka Panny Márie, Kríž pri prameni, studnička Čakanka pri kríži, PR Nebrová a Kaplnka svätého Augustína v Zápechovej.

Prístupnosť: Celou dolinou prechádza modrá cyklotrasa (2311). Križuje ju modrý turistický chodník (2692) a začína v nej žltý turistický chodník (8588).

Bočné doliny: Západne od obce Červený Kameň sa na ľavej strane doliny nachádza Brezovská dolina.