Kaplnka svätého Augustína v Zápechovej – Červený Kameň

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Neskorobaroková stavba bola postavená v roku 1788. Herodek síce uvádza rok výstavby 1771, avšak jej výstavbu inicioval nitriansky biskup František Xaver Fuchs, ktorý pôsobil v Nitre v rokoch 1787-1788. Upravovaná bola v roku 1933. Je to malý jednoloďový sakrálny objekt so štvorcovým pôdorysom, segmentovým oltárnym záverom a otvorenou drevenou strešnou zvonicou so železným krížom vo vrchole. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Priečelie je členené dvoma pilastrami. Má polkruhovo zakončený vstup, nad ktorým je v trojuholníkovom štíte štukový erb a rok 1771. Každoročne sa pri nej 28.augusta schádzajú pútnici zo slovenskej i moravskej strany hraníc, vždy v nedeľu týždeň po púti ku kaplnke na Brezovej. Mnohé rodiny vznikli z manželstiev zo slovenskej i moravskej strany. Prichádzajú sem, aby sa tu stretli a upevňovali priateľstvá. Kaplnka svätého Augustína sa nachádza v lokalite Zápechová severozápadne od obce Červený Kameň napravo nad cestou do obce Nedašova Lhota (ČR).