5580 (Z Dubnice nad Váhom do Trenčianskych Teplíc)

Orientačné miesta: Dubnica nad Váhom (vlak, 235m) – Kýšky (519m) – Trenčianske Teplice (270m) – Trenčianske Teplice, park (274m).

Dĺžka: 10,2km.

Čas prechodu: 2 hodiny 50 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 374m/klesanie 330m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na železničnej stanici v Dubnici nad Váhom. Pokračuje ulicami mesta okolo kaštieľa, súsošia svätého Jána Nepomuckého s anjelmi, praniera hanbypamätníka padlým v 1.svetovej vojne. Následne križuje hlavnú komunikáciu a pokračuje juhovýchodným smerom ulicami mesta. Na ulici Medzihorie sa spája s Náučným chodníkom Dubnickým chotárom a spolu stúpajú cez záhradkársku osadu k Prvej studničke (Studnička Medzihorie). Zelený chodník odtiaľ pokračuje miernym stúpaním lesom okolo prameňa Kolačínskeho potoka, križuje spevnenú cestu a stúpa, neskôr klesá do lokality Kýšky, kde sa križuje so žltým chodníkom (8585), po ktorom možno pokračovať do Novej Dubnice alebo do lokality Kamenné vráta. Zelený chodník odtiaľ obchádza vrch Drieňová (622,7m) juhovýchodným smerom, pokračuje zvlneným terénom, spája sa s Náučným chodníkom Jeleň-Baračka a prichádza do lokality Pod Grófovcom. Z nej možno po zelenom chodníku (5400MV) vystúpiť na vrch Grófovec (557,3m). Z lokality Pod Grófovcom chodník už iba klesá spolu so značenými chodníkmi (0800M, 2600M, 5399M, 5400M) k železničnej stanici do Trenčianskych Teplíc. Následne ešte prechádza ulicami mesta na okraj Kúpeľného parku, kde na križovatke viacerých turistických chodníkov (0701k, 2423b, 8121) a miestnych značených chodníkov (0799M, 5398M) končí.