Pranier hanby v Dubnici nad Váhom

Pranier hanby v Dubnici nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Barokový stĺp hanby z roku 1728 je z pieskovca. Má jednoduchú rímsovú hlavicou a na troch stranách má železá. V hornej časti je ukončený kamennou guľou. Postavený bol v časoch veľkého sucha, a teda aj biedy, kedy sa začali rozmáhať krádeže. Slúžil na verejné tresty za krádež, výtržníctvo, cudzoložstvo a iné menšie previnenia. K pranieru bol usvedčený vinník na základe rozhodnutia richtára pripútaný železami a vystavený na určitý čas na posmech okoloidúcim, ktorí sa tak dozvedeli o jeho priestupku. Takéto verejné pranierovanie bolo aj výstrahou pre ostatných. Stĺp hanby sa ako nástroj výkonu trestu používal až do konca 18.storočia. Pranier bol opravovaný v 2.polovici 20.storočia a v roku 2015. Už dlhší čas je premiestnený z jeho pôvodného miesta, ktoré bolo na trhovisku uprostred mesta, do parku pred kaštieľom Ilešháziovcov na ulicu 1.mája v Dubnici nad Váhom.