Slnečné hodiny v Košeci

Slnečné hodiny v Košeci

Slnečné hodiny sa nachádzajú na starej zvonici (bráne). Vytvorené boli pravdepodobne v roku 1755. V minulosti boli súčasťou starého rímsko-katolíckeho kostola, z ktorého ich spolu so zvonmi presunuli do starej zvonice (neskororenesančnej brány do starého cintorína). Dôvodom bola narušená statika kostola. Obnovené boli v rokoch 2006-2011.