Slnečné hodiny v Košeci

Slnečné hodiny v Košeci

Zvislé slnečné hodiny sa nachádzajú na fasáde vstupnej brány na bývalý cintorín. Vytvorené boli pravdepodobne v roku 1755. V minulosti boli súčasťou starého rímskokatolíckeho kostola, z ktorého ich spolu so zvonmi presunuli na vstupnú bránu. Dôvodom bola jeho narušená statika. Hodiny boli obnovené v roku 2011, kedy boli opatrené novým náterom. Na hodinách je nápis: „Vichod ukazugem živim, zapad sem do nutra mrtvim“. Budova s hodinami sa nachádza v strede obce Košeca.