Vstupná brána na cintorín v Košeci

Vstupná brána na cintorín v Košeci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná stavba z roku 1600, ktorá slúžila ako vstupná brána na starý cintorín. Starý cintorín za bránou zrušili v roku 1786 krátko predtým, ako sa začal stavať nový kostol a v jeho okolí bol zriadený cintorín nový. Brána slúžila aj ako zvonica, do ktorej boli premiestnené zvony zo starého kostola, ktorý bol v zlom stave a mal narušenú statiku. Na poschodí bola aj farská sýpka. Jednopodlažná stavba má štvorcový pôdorys a jednopriestorovú dispozíciu. Pôvodne bola dvojpodlažná a prestavaná bola v 2.polovici 17.storočia. Má podklenutý podchod a priliehajú k nej zvyšky renesančného muriva pôvodného cintorína. Na nárožiach boli ešte v 2.polovici 20.storočia vidieť fragmenty renesančného kvádrovania. Brána bola obnovená v rokoch 2006-2011. V roku 2007 prebehol umelecko-historický výskum a statický posudok stavby. Následne bola vymenená krytina a v roku 2008 bola zakonzervovaná pôvodná omietka. Na bráne sa zachovali slnečné hodiny. Stavba sa nachádza v strede obce Košeca, severovýchodne od rímskokatolíckeho Kostola nanebovzatia Panny Márie.