Kostol nanebovzatia Panny Márie v Košeci

Kostol nanebovzatia Panny Márie v Košeci

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prvý kostol na mieste súčasného sa spomína v písomných materiáloch už v roku 1332. V roku 1635 rozliaty potok podomlel jeho základy a narušil statiku tak, že steny kostola museli podoprieť stĺpmi. Základný kameň nového kostola položili už v roku 1799 a vybudovali základy. Barokovo-klasicistický farský rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1799-1833. Najmä pre nedostatok peňazí trvala jeho výstavba tak dlho a staval sa postupne po častiach. V roku 1830 bol dokončený interiér kostola a mohli sa v ňom konať bohoslužby. Na nové vnútorné zariadenie vtedy ale tiež neboli peniaze, a tak sa prenieslo staré zariadenie z pôvodného kostola. Celkom dokončený bol v roku 1833 ale ďalších 18 rokov trvalo jeho úplné dokončenie a zariaďovanie. Je to jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Neskôr pristavali osovo riešenú sakristiu a bočnú prízemnú kaplnku. Nápadne vysoké priestory lode sú zaklenuté pruskými a českými klenbami, zbiehajúcimi do konkávne riešených nástenných pilierov. Prestavovaný bol v roku 1921 a opravovaný okolo roku 1940.Výmaľba interiéru je secesná z roku 1921 od maliara Olšinského. Trojosová fasáda s lomeným štítom je členená vysokým rádom pilastrov a luiséznymi oknami. Nad štítom je nízka vstavaná veža s nízkou ihlanovou strechou. Vnútorné zariadenie pochádza zväčša z konca 19.storočia. Oltár z pôvodného kostola vďaka príspevku rodiny Nozdrovických nahradil nový. V roku 1922 bol v kostole umiestnený nový oltár Božského Srdca Ježišovho. Chórus je murovaný a podopieraný je dvoma stĺpmi. Je na ňom umiestnený organ, ktorý má šesť registrov. Z pôvodného inventára sa zachoval neskorobarokový oltár svätého Jána Nepomuckého roku 1797, rokoková svätenička z roku 1780, barokové sochy Immaculaty, anjela a dvoch anjelikov z 18.storočia. V sakristii je bohato členená baroková skriňa z 18.storočia. V predsieni kostola je vľavo kamenná jaskyňa Panny Márie Lurdskej. Kostol sa nachádza v strede obce Košeca.