Kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch

Kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch

Moderný rímskokatolícky farský Kostol Božieho milosrdenstva bol postavený v rokoch 2014-2016. Projekt vypracoval Ing. arch. Ivan Kolenič, CSc z Bratislavy. Návrh interiéru pochádza od Ing. Zdeňka Dvořáka zo Zvolena. Stavbu realizovala stavebná firma ViOn Zlaté Moravce, interiér firma Stokat zo Zvolena. Základný kameň bol požehnaný v roku 2014. Kostol posvätil 8.10.2016 žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Oltár je z bieleho mramoru z Macedónska. Interiér je z dubového dreva. Celková kapacita kostola je 180 miest na sedenie. Lavice v kostole sú usporiadané v polkruhu smerom od oltára, priestor je ukončený chórom nad vchodom do kostola. Originálne bronzové reliéfy krížovej cesty vytvoril medailér Štefan Novotný z Kremnice. Veľký obraz Milosrdného Ježiša nad oltárom namaľoval poľský maliar Antosz Janusz. V oltári sú umiestnené relikvie svätej Faustíny. Kostol sa nachádza v centre obce Ladce.