Kostol nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Kolačíne

Kostol nanebovzatia Panny Márie vo Veľkom Kolačíne

Moderný rímsko-katolícky kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 2003-2011. Nachádza sa v Novej Dubnici, mestská časť Veľký Kolačín.