Kostol svätého Jozefa, robotníka v Novej Dubnici

Kostol svätého Jozefa, robotníka v Novej Dubnici

Moderný rímskokatolícky farský Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v rokoch 2002-2005. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1990. Vysvätil ho nitriansky biskup Viliam Judák. Snaha postaviť v meste kostol bola už v roku 1968 a jej hlavným aktivistom bol Ivan Polanský, čo sa vtedy nestretlo s pochopením komunistického režimu. Rovnako skončil ďalší pokus v roku 1985. V roku 1988 prebehla podpisová akcia občanov mesta za výstavbu kostola, no ani vtedy nebolo povolené kostol postaviť. Dokonca bola zamietnutá aj snaha postaviť ústredný kríž na cintoríne. V roku 1991 prišli do mesta saleziáni, zriadili farnosť a v roku 1992 sa začala výstavba saleziánskeho centra. Postupne boli postavené oratórium s herňami, učebňami, knižnicou, športový areál a farský úrad s ubytovaním saleziánov. Na dočasný kostol bolo v roku 1995 vysvätené oratórium. Samotný kostol sa začal stavať v roku 2002 a dokončený bol v roku 2005. Saleziánsky Kostol svätého Jozefa, robotníka sa nachádza na ulici Maxima Gorkého v južnej časti Novej Dubnice.