Kostol svätého Jozefa, robotníka v Novej Dubnici

Kostol svätého Jozefa, robotníka v Novej Dubnici

Moderný rímsko-katolícky farský kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v rokoch 2002-2005. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1995. Spolu s kostolom bolo postavené saleziánske centrum, oratórium s herňami, učebňami, knižnicou, farským úradom, športovým areálom a ubytovaním saleziánov. Kostol saleziánov sa nachádza na ulici Gorkého.