Grotta v Dubnici nad Váhom

Grotta v Dubnici nad Váhom

Grotta s vyhliadkovou vežou, ľudovo nazývaná babylon, je romantická stavba. Skladá sa z umelej jaskyne (taliansky grotta) a vyhliadkovej veže. Na oboch stranách vŕšku sa nachádzajú vetracie otvory do podzemia. V stene grotty sú umiestnené erby Gašpara Ilešháziho a jeho ženy Heleny Turzovej. Veža pozostáva z troch častí. Prvou je spodná krbová miestnosť, kde sa nachádzajú vitrážové novogotické okná a pôvodná podlaha z riečnych kameňov. Druhou je pôvodne spoločenská miestnosť s novogotickými vitrážovými oknami, v minulosti zariadená nábytkom so šachovým stolíkom a tapetami so strieborným ornamentom. Poslednou je vyhliadková drevená veža, z ktorej je nádherný výhľad. Pokrýva ju plochá strecha a na jej vrchole je ozdobná guľa so špicom. Okolo nej sa nachádza osemstranná galéria ohradená ozdobným železným zábradlím, pričom vstup do galérie a vyhliadkovej veže je osobitný. Pochádza z 1.polovice 19.storočia a je vysoká 16m. Priestor, ktorý oddeľuje hornú časť vyhliadkovej veže od spodnej, budí dojem priepasti, preklenutej mostíkom. Drevené premostenie je vo výške 5,6m, široké je 1m a dlhé 2-3m. Na vrch vyhliadkovej veže sa vychádza po kamenných schodoch. Záhrada s grottou bola postavená v rokoch 1823-1829, v čase kedy sa francúzsky park pretváral na anglický. Dal ju vybudovať rod Ilešháziovcov. Prvá písomná zmienka o grotte je z roku 1826, kedy ju spomína Alojz Medňanský v diele Malebná cesta dolu Váhom. V miniatúre predstavuje hrad stojaci na vysokej skale, s výhľadom do širokého okolia. Grotta je vybudovaná ako letný altánok pravidelného osemuholníkového tvaru z drevenej konštrukcie upevnenej na umelej skalke vytvorenej z lomového a tufového kameňa, ktorá svojim vzhľadom pripomína ruinu. Súčasnú podobu dostala koncom 19.storočia. V 40.rokoch 20.storočia vežu zničil požiar a celá stavba začala chátrať. Prvá zásadná rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 2005-2010, ďalšie úpravy prebehli v rokoch 2018-2019. Nachádza sa v najvyššom bode Parku J. B. Magina za kaštieľom Ilešháziovcov v Dubnici nad Váhom.