Súsošie svätého Jána Nepomuckého s anjelmi v Dubnici nad Váhom

Súsošie svätého Jána Nepomuckého s anjelmi v Dubnici nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka Súsošie na podstavci vyhlásená v roku 1963. Rokokové pieskovcové súsošie z roku 1773. V tom roku boli pôvodné barokové sochy vymenené za rokokové. Pôvodne bolo súsošie priestorovo rozvinuté na všetky svetové strany. Tak ho nechal v roku 1727 postaviť Jozef Ilešházi. Pôvodné sochy vytesal Dávid Ignác Zim. Súsošie je na troch samostatných podstavcoch. Na dvojstupňovej základni je plochý sokel s rímsou, na ňom sú tri samostatné piliere dekorované rastlinnými úponkami. Piliere majú rímsové hlavice. Súsošie bolo reštaurované v roku 2014. Dielo reštauroval akademický sochár Juraj Krajčo. Súsošie stojí na vyvýšenom mieste v malom parčíku pred kaštieľom na Námestí svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom. Vedie k nemu niekoľko schodíkov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec I. Stredný podstavec so sochou svätého Jána Nepomuckého. Je to najvyšší podstavec.

Podstavec II. Ľavý nižší podstavec so sochou anjela.

Podstavec III. Pravý nižší podstavec so sochou anjela.

Socha I. Socha svätého Jána Nepomuckého v charakteristickom odeve s krucifixom v rukách, odev je bohato riasený v súlade s pohybom tela. Nachádza sa na najvyššom strednom pilieri.

Socha II. Socha anjela na nižšom ľavom podstavci. Ľavý anjel bol poškodený v roku 2012.

Socha III. Socha anjela na nižšom pravom podstavci. V roku 2011 anjela niekto odtrhol z podstavca a socha sa pri páde rozbila.