Socha nanebovzatej Panny Márie v Dubnici nad Váhom

Socha nanebovzatej Panny Márie v Dubnici nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Socha s podstavcom bola reštaurovaná v rokoch 1996 a 2019-2020. Prvou časťou poslednej reštaurácie bol reštaurátorský výskum, na základe ktorého sa uskutočnilo povrchové čistenie sochy a podstavca, spevnenie kamenných častí, tmelenie kameňa, rekonštrukcia chýbajúcich častí a opätovné zlátenie. Nachádza sa na Námestí Matice slovenskej v centrálnej časti Dubnice nad Váhom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Pod sochou sa nachádza pomerne vysoký bohato členený volútový podstavec. Na čelnej strane podstavca je dvojitý erb, kde prvý zobrazuje erb rodu Ilešházi a druhý je erb rodu Baťány, z ktorého pochádzala manželka Jána Baptistu Ilešháziho Sidónia. Pod erbmi a okolo nich je umiestnená pozlátená rokoková girlanda. Pôvodne bol pod sochou umiestnený erb Uhorského kráľovstva.

Socha. Neskorobaroková socha nanebovzatej Panny Márie (Panna Maria Assumpta) z roku 1766, ktorá znázorňuje Pannu Máriu s dieťaťom. Dal ju postaviť Ján Baptista Ilešházi. Pri stvárňovaní podoby Panny Márie sa kamenársky autor inšpiroval obrazom hlavného oltára miestneho rímskokatolíckeho Kostola svätého Jakuba staršieho. Socha je chránená kovovým oplotením v podobe stĺpikov spojených reťazou.