Ilešháziovci

Pôvodne zemiansky rod pochádzajúci pôvodne z obce Eliášovce (dnes miestna časť obce Nový Život). Neskôr bol povýšený do šľachtického stavu. Prvým známym predstaviteľom rodu bol palatín Štefan I. Ilešházi narodený v roku 1541, ktorý sa usadil na Trenčianskom hrade v roku 1594. Jednotliví členovia rodu patrili medzi najbohatších šľachticov, významných krajinských a stoličných hodnostárov v Uhorsku a dedičných županov Trenčianskej, Liptovskej a neskôr i Oravskej župy. Pôsobili v rôznych funkciách, od bratislavského podžupana a hlavného župana, diplomata, radcu Uhorskej komory až po palatína, či vojenského veliteľa, čím výrazne ovplyvnili i vtedajšie politické dianie. Za vlády Gašpara Ilešháziho svoje sídlo presťahovali z Trenčianskeho hradu, kde osadil protitureckú vojenskú posádku do Dubnice nad Váhom, ktorá sa stala hlavným sídlom rodu. Rod vymrel po meči v roku 1838. kedy zomrel bez detí posledný člen rodu.

Najvýznamnejšími predstaviteľmi rodu boli:

Štefan I. Ilešházi

Gašpar Ilešházi

František Ilešházi

Gabriel Ilešházi

Juraj Ilešházi

Mikuláš Ilešházi

Jozef Ilešházi

Ján Baptista Ilešházi

Štefan II. Ilešházi