Juraj Ilešházi

Narodený: 1625.

Zomrel: 26.4.1689 vo Vsetíne, pochovaný je v Trenčíne.

Otec: Gašpar Ilešházi.

Matka: Helena, rodená Turzová.

Súrodenci: Sestra Katarína a dvaja bratia (František a Gabriel).

Manželka: Prvá Mária, rodená Forgáčová, druhá Katarína, rodená Kornišová, tretia Lavinia, rodená Bucelloniová.

Deti: Jedna dcéra a adoptívny syn Mikuláš.

Študoval na gymnáziu v Trenčíne a Ružomberku. Bol stoličným hodnostárom. V rokoch 1667-1689 bol trenčianskym a liptovským županom, c.k. radcom a komorníkom, kráľovským hlavným stolníkom. V roku 1649 si s bratom Gabrielom rozdelil rodový majetok. V roku 1652 kúpil od Mikuláša Pázmána panstvo Vsetín a podiel na panstve Brumov na Morave. V roku 1666 zálohoval polovicu trenčianskeho panstva Jurajovi Rákocimu. Dal dostavať renesančný kaštieľ v Dubnici nad Váhom, po zaujatí Trenčianskeho hradu cisárskym vojskom bol hlavným sídlom panstva. Prívrženec Habsburgovcov, pridal sa však k Tököliho stavovskému povstaniu, za čo ho väznili v Olomouci a Bratislave, potom opäť prešiel k cisárovi. Pôvodne evanjelik, v 40.rokoch 17.storočia konvertoval a podporoval rekatolizáciu, pomohol jezuitom usadiť sa v Trenčíne, vybudovať tam kostol a založiť gymnázium, daroval im množstvo kníh, základ ich knižnice. Pod vedením svojho učiteľa na gymnáziu Daniela Lánihosa zúčastnil na dobových náboženských dišputách, jeho príspevky k filozofickým a morálnym otázkam vyšli i tlačou.