Mikuláš Ilešházi

Narodený: 1653.

Zomrel: 10.9.1723 vo Viedni, pochovaný je v Trenčíne.

Otec: František Ilešházi, adoptívny otec Juraj Ilešházi.

Matka: Alžbeta, rodená Šárkáňová.

Súrodenci:

Manželka: Alžbeta, rodená Balašová.

Deti: Jedna dcéra a syn Jozef.

Študoval na jezuitskom gymnáziu v Trnave. Bol krajinským hodnostárom. Pôsobil na cisárskom dvore. V roku 1687 člen krajinskej komisie pre úpravu hraníc, v rokoch 1689-1723 trenčiansky a liptovský župan, v roku 1706 kancelár Uhorskej dvorskej kancelárie, c.k. radca a komorník. Prívrženec Habsburgov, bojoval proti Tököliho stavovskému povstaniu. Rodový majetok rozmnožil sobášom o polovicu košeckého panstva, pre úradníkov trenčianskeho panstva vydal po slovensky písané inštrukcie, za správcu fary v Dubnici nad Váhom pozval J. B. Magina. Zveľaďoval kúpele v Trenčianskych Tepliciach, dal zväčšiť a barokovo upraviť kaštieľ v Dubnici nad Váhom. V roku 1712 postavil morový stĺp v Trenčíne. Podporoval rekatolizáciu. Autor rukopisov turecko-latinského slovníka, zbierok úradných listín a dokumentov. V roku 1687 bol povýšený do grófskeho stavu.