Ján Baptista Ilešházi

Narodený: 1737.

Zomrel: 10.5.1799 v Dubnici nad Váhom.

Otec: Jozef Ilešházi.

Matka: Terézia Petronela, rodená Traunová.

Súrodenci: Tri sestry.

Manželka: Sidónia, rodená Baťánová.

Deti: Dve dcéry a syn (Štefan, posledný mužský potomok rodu).

Bol krajinským hodnostárom. V rokoch 1766-1799 trenčiansky a liptovský župan, prísediaci sedmipanskej tabule, c.k. komorník, vnútorný tajný radca. Patril k najbohatším zemepánom v Trenčianskej stolici, vlastník 23 dedín, spoluvlastník 13 dedín. Zavádzaním nových foriem hospodárstva a nových výrob (v roku 1788 založil skláreň svätej Sidónie) chcel zvýšiť trhovú produkciu a príjem panstva. Podporoval rozvoj kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach, kde v 90.rokoch 18.storočia začal v letnej sezóne usporadúvať divadelné predstavenia a hudobné produkcie, v barokovom slohu dal prestavať rímskokatolícky kostol v Borovci. V duchu osvietenstva podporoval rozvoj osvetovej práce, vrátane slov. Na jeho panstve pôsobili príslušníci Slovenského učeného tovarišstva (F. X. Hábel, A. Mesároš, ktorý ocenil jeho zásluhy v pohrebnej reči, a iých), podporil vydanie práce P. Adamiho, M. Kovačiča, dal preložiť do slovenčiny a vlastným nákladom vydal prácu lekára I. Černaja o pôrodníctve ako pomôcku pre dedinské pôrodné baby, ako aj spisok o liečení pohryznutia besným psom. Jeho vlastné literárne pokusy zostali v rukopisoch.