František Ilešházi

Narodený: ?

Zomrel: Padol v boji proti Turkom pri Štúrove v roku 1663.

Otec: Gašpar Ilešházi.

Matka: Helena, rodená Turzová.

Súrodenci: Sestra Katarína a dvaja bratia (Gabriel a Juraj).

Manželka: Alžbeta, rodená Šárkáňová.

Deti: Syn Mikuláš Ilešházi.