Náučný chodník Dubnickým chotárom – Dubnica nad Váhom

Východisko: Park francúzskych partizánov na ulici Hurbanova, sídlisko Centrum 2, Dubnica nad Váhom.

Rok otvorenia: 2019

Zameranie: Prírodovedné, historické, kultúrne.

Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 2,6km/157m.

Čas prechodu: 1 hodina 30 minút.

Náročnosť: Nenáročná až stredne náročná trasa.

Počet zastávok: 8

1. Úvod a základná charakteristika mesta

2. Pamiatky mesta Dubnica nad Váhom

3. Významné osobnosti mesta Dubnica nad Váhom

4. Hospodárstvo mesta Dubnica nad Váhom

5. Obyvateľstvo mesta Dubnica nad Váhom

6. Prírodné pomery I

7. Prírodné pomery II

8. Prírodné pomery III

Popis: Chodník zo svojho východiska v parku s infotabuľou č.1 pokračuje po ulici Hurbanova juhovýchodným smerom. Po približne 260m prichádza k infotabuli č.2, od ktorej stále pokračuje po ulici Hurbanova proti toku Dubnického potoka. Následne pokračuje po ulici Štúrova a približne po 330m prechádza okolo infotabule č.3. Od tejto zastávky po 90m odbočuje vpravo, po ďalších 230m vľavo a prichádza k infotabuli č.4. Od nej už pokračuje stúpaním spolu so zeleným turistickým chodníkom (5580) pod záhradkársku osadu, kde sa nachádzajú infotabule č.5 a č.6. Prechádza osadou, v nej je umiestnená infotabuľa č.7 a nad ňou pri tzv. Prvej studničke (studnička Medzihorie) záverečná infotabuľa č.8. Na každej tabuli sa nachádza kvíz s otázkou o meste, zaujímavosť z mesta, text Pre bystré hlavičky a šikovné ručičky pre deti a QR kód s audio komentárom.