Rybníky Vystrkov v Prejte – Dubnica nad Váhom

Rybníky Vystrkov v Prejte – Dubnica nad Váhom

Poloha: Rybníky sa nachádzajú  približne 1km juhovýchodne od obce Prejta v Prejtianskej doline.

Kataster: Dubnica nad Váhom, mestská časť Prejta.

Vodný tok: Prejtiansky potok.

Rok výstavby: Rybníky boli vybudované v 80.rokoch 20.storočia.

Rozloha: 3ha.

Technické parametre:

Opis: Sústava troch chovných rybníkov. Sú to pstruhové lovné rybníky, postavené tesne za sebou. Najvyšší rybník býva značne prerastený vodným rastlinstvom a najviac zanesený naplavenou zeminou. Je to preto, že nad rybníkmi počas výstavby nebola vybudovaná odkaľovacia nádrž. Druhý rybník, ktorý od prvého oddeľuje hrádza, je tiež z hornej časti zarastený a zanesený. V rybníkoch žije pstruh dúhový, pstruh potočný, kapor a amur, ktorý reguluje vodné rastlinstvo. Kapor sa loví a vysádza do kaprových revírov. U rybníka č.3 bola v rokoch 2020-2021 rekonštruovaná hrádza. Stredný rybník č.2 bol opravený v rokoch 2023.