Prejtianska dolina (Dubnica nad Váhom)

Prejtianska dolina (Dubnica nad Váhom)

Poloha: Nachádza sa v celku Strážovské vrchy, podcelok Trenčianska vrchovina (časti Teplická vrchovinaHoláne).

Dĺžka: Od ústia po záver meria dolina približne 7km.

Ohraničenie: Z juhu je ohraničená vrchmi Pliešky (463,6m), Stráňový vrch (462,9m) a Beňova skala (807,7m), zo severu je ohraničená vrchmi Bôčky (414,4m), Tŕňová (513,4m) a záver doliny je pod vrchom Hoľazne (901,1m).

Opis doliny: Dolina je orientovaná juhovýchodným smerom a spočiatku má malý sklon. Začína za obcou Prejta, ktorá je mestskou časťou Dubnice nad Váhom. Jej dolnou časťou prechádza spevnená cesta, ktorá sa v druhej polovici doliny mení na lesnú cestu s väčším stúpaním a končí až v závere doliny.

Rieka: Tečie ňou a vytvoril ju Prejtiansky potok.

Zaujímavosti: V miestach, kde modrý turistický chodník (2423a) odbočuje z doliny doľava sa v lokalite Rúbanica nachádzajú rybníky Vystrkov.

Prístupnosť: Približne prvou tretinou doliny prechádza modrý turistický chodník (2423a).

Bočné doliny: Prejtianska dolina nemá významné bočné doliny.