Červená skala – Zliechov

Červená skala – Zliechov

Výrazná skalná dominanta nad Podhradskou dolinou s nadmorskou výškou 780m. Sú z nej krásne výhľady južným smerom do Podhradskej doliny a na Strážovské vrchy, kde v strede dominuje sprava Čierny vrch a Grúň (865,6m). Červená skala sa nachádza v katastri obce Zliechov, miestna časť Košecké Rovné, severozápadne od stredu obce. Najrýchlejší prístup k nej je z tejto miestnej časti po žltom turistickom chodníku (8583), kedy treba po dosiahnutí hrebeňa odbočiť vľavo. Prístupná je tiež z obce Mojtín po rovnakom turistickom chodníku.