8583 (Z Ladiec do Košeckého Rovného)

Orientačné miesta: Ladce, vlak (250m) – Kameňolom (368m) – Sedlo Mraznica (556m) – Pod Rohatou skalou (515m) – Rohatá skala (850m) – Mojtín, bus (636m) – Košecké Rovné, bus (538m).

Dĺžka: 18,2km.

Čas prechodu: 5 hodín 5 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.090m/klesanie 815m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na železničnej stanici v Ladcoch. Pokračuje severovýchodným smerom, odbočuje vpravo a prechádza cez koľajnice. Ďalej prechádza okolo kríža, prechádza cez Lúčkovský potok a po ulici Janka Kráľa pokračuje popod technické zariadenia kameňolomu dolinkou medzi vrchmi Butkov (764,6m) a Kalište (679,5m) do lokality Kameňolom. Tu je možné odbočiť vľavo do skalného sanktuária na vrchu Butkov (764,6m). Žltý chodník tu opúšťa spevnenú cestu a pokračuje lesnou cestou, neskôr po lúke a opät lesom miernym stúpaním okolo studničky Strúčková do sedla Mraznica. Zo sedla je možné pokračovať po zelenom chodníku (5583) cez Košecké Podhradie až do lokality Háj, osada. Žltý chodník zo sedla pokračuje väčšinou lesom severným svahom vrchu Stupičie (798,8m) najskôr miernym, neskôr prudším stúpaním do lokality Pod Rohatou skalou. Po trase sú pekné výhľady po okolí. Ďalej pokračuje stúpaním pod Rohatú skalu. Tu je možné odbočiť vľavo a vystúpiť na Rohatú skalu (866,0m) s peknými výhľadmi a vrcholovou knihou. Z Rohatej skaly klesá okolo niekoľkých miest s peknými výhľadmi na spevnenú cestu a po nej pokračuje klesaním, najskôr lesom, neskôr lúkami, do centra obce Mojtín. Prechádza miernym stúpaním obcou postupne okolo kaplnky Panny Márie, kostola Svätých Cyrila a Metoda, ich sochy, pamätníka večného vojaka a poslednej pôvodnej chalúpky Budzínková k vlekom nad obcou. Stretá sa tu viac turistických chodníkov, po ktorých je možné pokračovať rôznymi smermi (2691, 5587). Žltý chodník pokračuje stúpaním striedavo lúkami a lesom na hrebeň medzi Mojtínom a Zliechovom, miestnou časťou Košecké Rovné. Po jeho prekonaní prudko klesá serpentínami po lesnom chodníku do Košeckého Rovného, kde v strede obce, na autobusovej zastávke končí.