5587 (Zo Slopnej do Mojtína)

Orientačné miesta: Slopná (317m) – Podmalenica (450m) – Malenica (860m) – Rohatín (852m) – Mojtín, bus (636m).

Dĺžka: 12,7km.

Čas prechodu: 3 hodiny 50 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 755m/klesanie 410m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína pred Slopnou na odbočke do obce. Prechádza obcou okolo kostola Svätého Ondreja a nad obcou ňou pokračuje stúpaním po poľnej ceste do osady Podmalenica. Odtiaľ pokračuje okolo poľnohospodárskych stavieb do svahu Ostrej Malenice (909,2m). Serpentínami vystupuje až do lokality Malenica. Tu je možné po významovej značke (5587V) vystúpiť asi za 15minút na severný vrchol Ostrej Malenice (909,2m), z ktorej sú pekné výhľady na okolie. Chodník pokračuje najskôr klesaním, neskôr stúpaním do lokality Dievča, odkiaľ klesá popod Rohatín (832,4m) a Rakytník (807,0m) lesom, neskôr lúkami do Mojtína, kde na parkovisku lyžiarskeho strediska končí. Odtiaľ je možné pokračovať po modrom chodníku (2691) do osady Riedka alebo do Zliechova ako aj po žltom chodníku (8583) do Košeckého Rovného alebo do Ladiec.