5588 (Z Bolešova na chatu Vršatec)

Orientačné miesta: Bolešov (bus) (231m) – Chata Gilianka (265m) – Horáreň Chrástková (556m) – Biely vrch (746m) – Chata Vršatec (727m).

Dĺžka: 14,3km.

Čas prechodu: 4 hodiny 25 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 660m/klesanie 170m.

Farba: zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Zelený turistický chodník začína v obci Bolešov pri Kostole svätého Ondreja, apoštola. Pokračuje popri hlavnej ceste severovýchodným smerom a po približne 170m odbočuje vľavo na spevnenú cestu smerujúcu k chate Gilianka. Kúsok pred ňou sa v pravom svahu nachádza židovský cintorín. Okolo chaty a vodnej nádrže Bolešov pokračuje ďalej miernym stúpaním Bolešovskou dolinou cez lokalitu Krivá Breza okolo PP Dračia studňavodopádu. Stále mierne stúpa popod skalný útvar Kozie rohy k horárni v lokalite Chrástková. Z lokality Krivá Breza až sem je jeho trasa zhodná s Lesníckym náučným chodníkom Bolešov – Krivoklát. Od horárne už prudšie stúpa na hrebeň k smerovníku Biely vrch. Samotný Biely vrch (819,0m) obchádza sprava a spája sa s modrým turistickým chodníkom (2692). Spolu pokračujú na parkovisko pri chate Vršatec, kde zelený chodník končí. Odtiaľ je možné pokračovať po modrom chodníku (2692) až do Púchova, alebo po žltom chodníku (8588) do obce Červený Kameň.