5583 (Z osady Háj do sedla Mraznica)

Orientačné miesta: Háj, osada (420m) – Malé Košecké Podhradie (bus, 330m) – Veľké Košecké Podhradie (bus, 325m) – Sedlo Mraznica (556m).

Dĺžka: 5,5km.

Čas prechodu: Čas 1 hodina 35 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 272m/klesanie 155m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v osade Háj pod vrchom Sokol (651,2m). Pokračuje klesaním po spevnenej ceste do Košeckého Podhradia, miestnej časti Malé Košecké Podhradie. Následne stúpa okolo zvonice na hrebeň, z ktorého je možné po zelenej významovej značke vystúpiť k hradu Košeca. Návrat je po tej istej trase. Z hrebeňa chodník opäť klesá do miestnej časti Veľké Košecké Podhradie a z nej opäť stúpa po spevnenej ceste lúkami a čiastočne lesom západným svahom vrchu Stupičie (798,8m). Prechádza okolo prameňa a končí v sedle Mraznica. Zo sedla je možné pokračovať po žltom chodníku (8583) smerom do Ladiec alebo do Mojtína.