8585 (Z Novej Dubnice na Kamenné vráta)

Orientačné miesta: Nová Dubnica (bus, 240m) – Veľký Kolačín (270m) – Kýšky (519m) – Kamenné vráta (540m).

Dĺžka: 5,8km.

Čas prechodu: 1 hodina 35 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 345m/klesanie 25m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína na severnej strane Mierového námestia v Novej Dubnici. Pokračuje východným smerom do mestskej časti Veľký Kolačín. Prechádza po ulici Družobná a ulici Slobody, v miernom stúpaní prechádza chatovou oblasťou a pri studničke vstupuje do lesa. Po spevnenej ceste stále v miernom stúpaní pokračuje do lokality Pivnica, kde sa na krátky úsek spája, tak ako v úvode, s Miestnym chodníkom na Markovicu. Žltý chodník juhovýchodným svahom vrchu Markovica (592,1m) stúpa až na lúky v lokalite Kýšky, kde je osadený smerovník. Tu ho križuje zelený chodník (5580) z Dubnice nad Váhom do Trenčianskych Teplíc. Za lúkami opäť vchádza do lesa a po lesnej ceste prichádza do lokality Kamenné vráta, kde končí. Odtiaľ je možné pokračovať po červenom turistickom chodníku (0701k) do Trenčianskych Teplíc alebo opačne do obce Horná Poruba, alebo po miestnom modrom chodníku zísť do obce Omšenie.