8588 (Od chaty Vršatec cez Chmeľovú do Červeného Kameňa)

Orientačné miesta: Chata Vršatec (727m) – Červený Kameň (bus, 361m).

Dĺžka: 4km.

Čas prechodu: 1 hodina 30 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 145m/klesanie 515m.

Farba: Žltá.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Žlto značený chodník začína pri smerovníku Chata Vršatec. Z nej má trasu zhodnú s Náučným chodníkom Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát. Po pravej strane chodníka sa nachádza PR Vršatské bradlá, v ktorej závere je možné vidieť skalný útvar Babky. Pokračuje prudším stúpaním do sedielka pod vrchom Chmeľová (925,4m). Zo sedielka je možné po žltej významovej značke vystúpiť na jej vrchol približne za 15 minút. Návrat do sedielka je po tej istej trase. Žltý chodník zo sedielka väčšinou už iba klesá okolo niekoľkých osamelých skál a oddychových miest až k miestu, kde sa od náučného chodníka oddeľuje. Ďalej klesá lúkami a lesmi do obce Červený Kameň. Tu prechádza okolo Kostola nepoškvrneného počatia Panny Márie, prekonáva Tovarský potok a končí v strede obce. Možné je pokračovať po modrom chodníku (2692) cez Vršatské Podhradie do lokality Brezová, alebo opačným smerom cez Lednicu do Púchova.