Bolešovský brest

Poloha: Rastie v obci Bolešov vo dvore prevádzky obecného úradu.

Druh: Brest horský.

Dôvod ochrany: Chránený strom vyhlásený v roku 1996 z dôvodu kultúrneho, ekologického a estetického významu.

Opis: Strom s obvodom kmeňa 492cm, priemerom koruny 26m, výškou 26m má vek viac ako 280 rokov. Patrí k výnimočným jedincom z hľadiska druhového zastúpenia i dimenzií. Radí sa k najmohutnejším brestom v okrese. Je významný aj ako hniezdny strom.