Rákociho dub

Chránený strom vyhlásený v roku 1984 a 1996. Chránený je z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných, estetických, náučných a ekologických dôvodov. Je to rozložitý 325 ročný solitér duba letného. Vysoký je 17m, obvod kmeňa 433cm a priemer koruny 21m. Má pozoruhodný vysoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou s Rákociho povstaním. Podľa legendy počas protihabsburského povstania na prelome 17. a 18.storočia mal pod ním František II. Rákoci svoj hlavný stan. Odtiaľ v roku 1708 riadil boje v okolí Bánoviec nad Bebravou a Trenčína.