Rákociho dub – Podlužany

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Podlužany severozápadne od centra obce. Prístup k nemu je po zelenom turistickom chodníku (5410). Z centra obce je vzdialený približne 2,3km a cesta k nemu z obce trvá 45 minút.

Druh: Dub letný.

Dôvod ochrany: Chránený strom bol vyhlásený v roku 1984 a 1996. Chránený je z kultúrno-výchovných, vedecko-výskumných, estetických, náučných a ekologických dôvodov.

Opis: Je to rozložitý 340 ročný solitér duba letného. Jeho výška je 17m, obvod kmeňa 460cm a priemer koruny 21m. Má pozoruhodný vysoký vek, mohutný vzrast, estetický vzhľad s historickou spojitosťou s Rákociho povstaním. Podľa legendy počas protihabsburského povstania na prelome 17. a 18.storočia mal pod ním František II. Rákoci svoj hlavný stan. Odtiaľ v roku 1708 riadil boje v okolí Bánoviec nad Bebravou a Trenčína. Údajne si František II. Rákoci vybral toto miesto pre jeho výhodnú polohu a naviac tam rástol osamotený obrovský košatý dub, v ktorého tieni mohol sedávať spolu s vojakmi a pripravovať svoje výpravy a bitky. Odvtedy má dub pomenovanie Rákociho dub.