5410 (Z Podlužian na Rychtárske zienky)

Orientačné miesta: Podlužany (bus, 220m) – Rákociho dub (300m) – Trebichavské sedlo (555m) – Trebichava (bus, 343m) – Vozore (520m) – Kajtárové, chata (510m) – Pod Závadským vrchom (725m) – Za Strážky (400m) – Čierna Lehota, Vŕbie (bus, 380m) – Rychtárske zienky (740m).

Dĺžka: 22,9km.

Čas prechodu: 6 hodín 40 minút.

Prevýšenie: Stúpanie 1.185m/klesanie 669m.

Farba: Zelená.

Priebeh a zaujímavosti chodníka: Chodník začína v Podlužanoch. Pokračuje obcou po hlavnej ceste a následne odbočuje vpravo. Pokračuje miernym stúpaním po poľnej ceste až k chránenému stromu Rákociho dub. Od neho stále po poľnej ceste ďalej stúpa a neskôr vchádza do lesa. Následne vstupuje do PR Ľutovský Drieňovec, obchádza vrch Vysoká (500,4m) z juhovýchodu a pokračuje po hrebeni do Trebichavského sedla. Chvíľu pred ním sa spája s modrým chodníkom (2449) z Uhrovca do lokality Uhliská, ktorý v sedle odbočuje vľavo. Zelený chodník zo sedla klesá najskôr lesom, neskôr po poľnej ceste do obce Trebichava. V obci sa stáča východným smerom a pokračuje miernym stúpaním do lokality Vozore, kde začína modrý chodník (2608) do Diviackej Novej Vsi. Zelený chodník pokračuje lesom severným smerom do lokality Kajtárové, chata, kde sa pripája modrý chodník (2431) z Kšinnej, miestnej časti Závada pod Čiernym vrchom. Spolu pokračujú stúpaním do lokality Pod Závadským vrchom, kde modrý chodník (2431) odbočuje vpravo a zelený chodník klesá smerom k obci Čierna Lehota. Pri Brekovskom potoku prudko odbočuje vľavo a popri jeho toku pokračuje cez lokalitu Za Strážky, kde sa pripája žltý chodník (8139) a spolu schádzajú k hlavnej ceste do lokality Čierna Lehota, Vŕbie. Tu žltý chodník (8139) pokračuje severným smerom a zelený chodník po hlavnej ceste obcou. Na hornom konci obce sa na krátkom úseku spája s Náučným chodníkom Rohatá skala – HrádokNáučným chodníkom K prameňom Bebravy. Za obcou pokračuje miernym stúpaním poľnou cestou vedúcou Sokolou dolinou, zväčša severným smerom, popod Sokolie skaly po ľavej strane. Následne vchádza na lesnú cestu a stúpa do lokality Rychtárske zienky, kde končí. Chvíľu pred nimi sa spája s červeným chodníkom (0708), po ktorom je možné pokračovať do Uhrovca alebo opačným smerom k chate Homôlka.