Náučný chodník Rohatá skala – Hrádok v Čiernej Lehote

Východisko: Stred obce Čierna Lehota severovýchodne od obecného úradu.

Rok otvorenia: 2012

Zameranie: Prírodovedné, ochranárske, historické.

Typ: Samoobslužný, líniový s dvomi odbočkami, jednosmerný ( s využitím Náučného chodníka K prameňom Bebravy obojsmerný), peší, celoročný.

Dĺžka/prevýšenie: 2,2km/270m.

Čas prechodu: 1 hodina 15 minút v jednom smere.

Náročnosť: Stredne náročná trasa.

Počet zastávok: 5

1. Obec Čierna Lehota 

2. Zver našich lesov

3. Rohatá skala

4. Rastliny nášho regiónu

5. Lokalita Hrádok

Popis: Náučný chodník zo svojho východiska, kde je osadený infopanel č.1 pokračuje spoločne so zeleným turistickým chodníkom (5410) severným smerom na horný okraj obce. Na autobusovej zastávke v severnej časti obce začína Náučný chodník K prameňom Bebravy. Na rázcestí pri moste cez Bebravu (sú tu smerové šípky Bebravská dolina a Základy sušiarne) oba náučné chodníky odbočujú vľavo a po 120m náš chodník opäť vľavo (sú tu smerové šípky Rohatá skala a Hrádok a Bebravská dolina). Tu sa nachádza infopanel č.2. Od neho začína strmšie stúpanie čiastočne lesom, ale zväčša lúkami, na rázcestie pod Rohatou skalou, z ktorého je možné na ňu vystúpiť. Sú z nej pekné výhľady do okolia a nachádza sa tu infopanel č.3. Z rázcestia chodník ďalej stúpa okolo infopanela č.4 na ďalšie rázcestie (sú tu smerové šípky Hrádok, Prameň Bebravy a Rohatá skala), z ktorého opäť odbočuje vľavo, stúpa do lokality Hrádok, kde je osadený posledný infopanel, pri ktorom chodník končí. Tu sa nachádzajú zvyšky hrádku a sú z neho tiež pekné výhľady do okolia. Návrat je tou istou trasou k rázcestiu, z ktorého je možné zísť späť do obce, alebo možno pokračovať ďalej po Náučnom chodníku K prameňom Bebravy.