Cimenná

Poloha

Obec leží v Podunajskej pahorkatine, v podhorí Považského Inovca, na brehoch riečky Haláčovka. Leží v západnej časti okresu.

Najvyšší bod: Nekašová (372,4m).

Najnižší bod: Hladina rieky Haláčovka pri výtoku z katastra obce (252m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1484, kedy sa spomína ako Czymyna (ďalšie názvy: 1598 Czimenna, 1808 Cymenná). Patrila panstvu Trenčín-Bánovce, časť rodinám Surányovcov, Halácsyovcov a Sokyovcov. V roku 1598 tvorila panský majer, v roku 1720 sa spomínajú vinice. V roku 1784 mala obec 11 domov, 13 rodín a 75 obyvateľov, v roku 1828 mala 7 domov a 54 obyvateľov, v roku 1869 mala 78 obyvateľov, v roku 1880 mala 82 obyvateľov, v roku 1890 mala 78 obyvateľov, v roku 1900 mala 98 obyvateľov, v roku 1910 mala 119 obyvateľov, v roku 1921 mala 128 obyvateľov, v roku 1930 mala 128 obyvateľov, v roku 1940 mala 126 obyvateľov, v roku 1948 mala 108 obyvateľov, v roku 1961 mala 116 obyvateľov, v roku 1970 mala 138 obyvateľov a v roku 2022 mala 106 obyvateľov Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Začiatkom 20.storočia časť obyvateľstva pracovala v lesnom hospodárstve a na veľkostatkoch v okolitých obciach. Počas 2.svetovej vojny sa obyvatelia zapojili do partizánskeho hnutia a SNP. Nemci 29.11.1944 obec obsadili, vyrabovali a podpálili, 4 obyvateľov zastrelili.

História osídlenia územia

Zaujímavosti v obci a okolí