Hrádok v Čiernej Lehote

Historické názvy:

Poloha: Hrádok sa nachádza na výraznej osamelej kóte nazývanej Hrádok v nadmorskej výške 664m, približne 1,5km severne od obce Čierna Lehota.

Prístup: Z centra obce Čierna Lehota po trase Náučného chodníka Rohatá skala – Hrádok, za približne 30 minút.

Staršie osídlenie polohy:

Vznik: O histórii kamenného hradu nie sú žiadne správy. Nie je známe kedy ani kým bol postavený. Vznikol pravdepodobne v 2.polovici 13.storočia v časoch Matúša Čáka Trenčianskeho.

Vlastníci:

Stavebný vývoj: Pôvodne románska stavba bola prestavaná v 14.storočí. V roku 1786 hrádok údajne vyhorel.

Interiér:

Exteriér: Z hradu sa zachovali iba skromné zvyšky hradbových múrov a štvorhrannej veže. Na najvyššom okraji trojuholníkovej hornej plošiny vystupujú fragmenty lícového muriva. Uzatvárajú pôdorys lichobežníkového tvaru s rozmermi 6,1×6,1m. Múry sú 1,5m hrubé. Pravdepodobne sú to základy hlavnej časti hradu a to obytnej obrannej veže. Prístup k nej viedol od severovýchodu, kde sa pravdepodobne nachádzala brána dolnej murovanej hradby. Stopy tejto hradby lemujú severnú stranu terasy zníženej o 4m od veže. V týchto miestach sa pravdepodobne nachádzali hospodárske a prevádzkové stavby. K hradu viedla cesta od sedla pod vrchom Záhradčie (820,4m), ktorého názov naznačuje povedomie miestnych ľudí o hrade a polohe za ním. Trasu prístupovej cesty pretínali dve priekopy vysekané v skalnom hrebienku. Priekopy vymedzovali malé predhradie, ktorých obranné valy boli pravdepodobne z dreva a hliny. O osídlení hradu v 13. a 14.storočí svedčia keramické úlomky, ktoré sa tu našli.

Súčasnosť: Hrádok je národnou kultúrnou pamiatkou vyhlásenou v roku 1963.