Hrádok na vrchu Skala v Ruskovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Výšinné stredoveké hradisko z prelomu 11. a 12.storočia alebo z 12.-13.storočia na vrchu Skala v blízkosti obce Ruskovce. Miestny názov lokality Skala nie je priliehavý. Zvyšky stredovekého hrádku sú totiž v severozápadnom čele plochého chrbta. Stál tu menší hrad, pravdepodobne v podobe vežovitej (najskôr kamennej, prípadne drevenej) stavby s kamennou podmurovkou. Približné rozmery mohla mať 10x8m, pričom výška nie je známa. Pri obytnej veži stáli pravdepodobne drobnejšie prístavby. Obytná veža slúžila pravdepodobne ruským družiníkom a plnila aj obrannú funkciu. Predpokladá sa tak podľa názvu obce. Časom jej funkciu prevzal niektorý z okolitých hradov. Hrádok (hradisko) slúžil ako strategický strážny bod na ceste k hradisku Malá Hradná. Lokalita sa dnes rysuje len v terénnych náznakoch a tvorí ju 12-17m široká priekopa obkolesujúca centrálny zarovnaný pahorok s rozmermi 22×17,5m. Hrádok sa nachádza východne od obce Ruskovce na severozápadnom okraji výraznej vyvýšeniny. Prístup k nemu je okolo miestneho cintorína a ďalej ľavým okrajom lúky.