Ruskovce

Poloha

Obec leží v severozápadnej časti okresu, na Podunajskej pahorkatine, na sútoku riek Svinnica a Hradniansky potok.

Najvyšší bod: Juhovýchodný svah bezmenného vrchu na západnej hranici katastra obce (275m).

Najnižší bod: Hladina riečky Svinica pri výtoku z katastra obce (211m).

História obce

Obec sa spomína v roku 1329 ako Rwzk (ďalšie názvy: 1473 Rwzkovcz, 1525 Rwskowcz, 1773 Ruskowcze). Patrila zemianskym rodinám Pogáňovcov, neskôr ďalším zemianskym rodinám (Stolockí, Hencovci, Sirmiensisovci). Názov Rwzk dodnes naznačuje vtedajšiu prítomnosť ruských družiníkov, ktorí ako strážcovia cesty z Nitry do Trenčianskej kotliny sa tu usadili na prelome 11. a 12.storočia. Ich sídlom mohol byť zaniknutý hrádok. V roku 1598 mala obec 11 domov, v roku 1784 mala 18 domov, v roku 1828 mala 11 domov, v roku 1869 mala 114 obyvateľov, v roku 1880 mala 150 obyvateľov, v roku 1890 mala 142 obyvateľov, v roku 1900 mala 144 obyvateľov, v roku 1910 mala 195 obyvateľov, v roku 1921 mala 321 obyvateľov, v roku 1930 mala 249 obyvateľov, v roku 1940 mala 283 obyvateľov, v roku 1948 mala 299 obyvateľov, v roku 1961 mala 387 obyvateľov a v roku 1970 mala 408 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Bánovciach nad Bebravou. K pôvodnej obci bolo v roku 1955 pridelených 5 rodín z obce Dežerice, ktoré obývajú chotár za železničnou traťou.

História osídlenia územia

Hrádok na vrchu Skala.

Zaujímavosti v obci a okolí

Hrádok na vrchu Skala.