Kalvária v Rybanoch

Kalvária v Rybanoch

Moderná kalvária bola vybudovaná v roku 2014. Požehnal 13.10.2014 nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Štrnásť zastavení je rozmiestnených pri chodníku v areáli Kostola nepoškvrneného počatia Panny Márie. Jednotlivé zastavenia sú zhotovené z kamenných dosiek v hornej časti zaoblené do polkruhu, v ich strede sú vytesané kríže s rímskymi číslicami I. až XIV. V strede kríža sú reliéfy znázorňujúce zastavenia cesty Ježiša Krista na Golgotu. Zastavenia sú umiestnené do tvaru písmena U. Kalvária stojí v areáli farského Kostola nepoškvrneného počatia Panny Márie na malom námestí v strede obce Rybany.