Rybany

Poloha

Obec leží pri južnej hranici okresu na Podunajskej pahorkatine, na sútoku riek Bebrava a Haláčovka.

Najvyšší bod: Juhozápadný svah bezmennej kóty na severovýchodnej hranici katastra obce v nadmorskej výške 256m.

Najnižší bod: Hladina Bebravy pri výtoku u katastra obce (188m).

História obce

Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1323 ako terra de Ryblyen (ďalšie názvy: 1332 Riblen, 1496 Ryblyen, 1598 Rybany). Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, časť zemianskej rodine Rybanských. V roku 1598 mala obec 64 domov, v roku 1784 mala 83 domov, v roku 1828 mala 84 domov, v roku 1869 mala 879 obyvateľov, v roku 1880 mala 893 obyvateľov, v roku 1890 mala 1.024 obyvateľov, v roku 1900 mala 1.158 obyvateľov, v roku 1910 mala 1.288 obyvateľov, v roku 1921 mala 1.232 obyvateľov, v roku 1930 mala 1.207 obyvateľov, v roku 1940 mala 1.315 obyvateľov, v roku 1948 mala 1.357 obyvateľov, v roku 1961 mala 1.553 obyvateľov a v roku 1970 mala 1.549 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom neskôr remeslami. Boli tu kováči, mlynári, obuvníci, krčmári, mäsiari, stolári, tehliari a ďalší. V 19.storočí tu pracovala vodná píla. V obci bol v prevádzke liehovar. V 20.storočí časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom a Uhrovci.

História osídlenia obce

Zaujímavosti v obci a okolí

Kalvária.

Kaplnka snímania z kríža.

Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.