Evanjelický kostol v Slatine nad Bebravou

Evanjelický kostol v Slatine nad Bebravou

Kostol bol postavený v roku 1926, pričom bol do pôdorysu čiastočne začlenený starší chrám a veža z roku 1899. Pôvodná stavba bola dokončená 2.6.1793 po tom, ako panstvo Zayovcov splnilo svoj sľub a na výstavbu kostola uvoľnilo zdarma stavebný pozemok a stavebný materiál (drevo). V auguste 1792 sa začali kopať základy. Kostol bol vysvätený v roku 1794. Na jeho základoch bol postavený kostol nový. Prvá väčšia rekonštrukcia kostola prebehla v roku 1969 a v roku 2008 počas druhej rekonštrukcie došlo k vymaľovaniu kostola, úprave podlahy a oprave drevených obkladov. Je to pozdĺžna sieňová stavba s bočným rozšírením a polkruhovým oltárnym uzáverom. Pri predstavanej veži má menší polygonálny prístavok schodišťa. Veža je dolu štvorhranná, od kordónovej rímsy vo výške podstrešnej rímsy lode šesťboká, so zvukovými oknami a vysokou ihlanovou strechou. Oltár s obrazom Krista s Petrom na mori je novoklasicistický, z čias prestavby kostola. Kostol stojí v južnej časti obce Slatina nad Bebravou.