Kaplnka snímania z kríža v Rybanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Neskorobaroková cintorínska kaplnka bola postavená v roku 1778. Klasicisticky upravená bola v roku 1836. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, segmentovým uzáverom presbytéria a štítovou vežičkou. Priestor je zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou. Štítové priečelie s vchodom má trojuholníkový tympanón a pilastre. Ostatné fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami na bočných múroch kaplnky. Strecha kaplnky je sedlová, vežička má cibuľovitú strechu s bankou ukončenú kovovým krížom. Druhá banka s kovovým krížom je umiestnená na druhej strane štítu strechy kaplnky. Strecha a vežička majú plechovú krytinu. V interiéri sa nachádza jednoduchý oltár z konca 19.storočia. Za obetným stolom je na stene namaľovaný obraz znázorňujúci snímanie Ježiša Krista z kríža. Panna Mária drží Ježiša Krista v náručí, po stranách sú dvaja kľačiaci anjeli. Nad obrazom je nápis „Ukrížovaný Ježišu zmiluj sa nad nami“. Kaplnka stojí v severnej časti obce Rybany na juhovýchodnom okraji miestneho cintorína pri hlavnej ceste.