Prusy

Poloha

Obec leží v centrálnej časti okresu, na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Strážovských vrchov. Na brehoch riečky Jelešnice.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta severovýchodne od obce s nadmorskou výškou 302m.

Najnižší bod: Hladina riečky Jelešnica pri výtoku z katastra obce (208m).

História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1208 kedy sa v súvislosti s ohraničením majetku dnes neznámej zeme Bursix, ktorého chotárna hranica siahala až k ceste do Prús. Obec sa vtedy spomínala ako villa de Prus (ďalšie názvy: 1389 Prúzy, 1419 Prwsy, 1773 Prusy). V roku 1389 patrila panstvu Uhrovec, potom panstvu Trenčín-Bánovce, ktoré tu malo rozsiahly majer. Obec v roku 1419 získal Mikuláš Stolocký s manželkou Elenou. Ich dcéra Katarína neskôr musela dlho brániť svoju časť majetku. Spory pokračovali až napokon sestra po Jurajovi Stolockom v roku 1501 predala svoju časť majetku rodine Podmanických. Postupne časť obce vlastnili rodiny Pruských, Sulyiovcov, Eteliovcov, Revišných, Henczovcov, Garajovcov, Bánfiovcov a Tekeliovcov. Druhá časť Prús bola majetkom rodiny Podmanických, vtedy majiteľov bánovského hradného kaštieľa. Posledným vlastníkom Prús bol barón Juraj Sina, ktorý nadobudol bánovské panstvo pred zrušením poddanstva v roku 1835. V rukách jeho potomkov bolo panstvo až do konca feudalizmu a potom ako veľkostatok až do roku 1910, keď ho jeho vnučka Ifigénia d´Harcourt rozpredala. S novými kupcami prišli do obce aj noví obyvatelia. V roku 1598 mala obec mlyn a 17 domov, v roku 1770 tu žilo 25 sedliackych a 11 želiarskych rodín, v roku 1784 mala 39 domov, v roku 1828 mala 30 domov, v roku 1869 mala 363 obyvateľov, v roku 1880 mala 386 obyvateľov, v roku 1890 mala 418 obyvateľov, v roku 1900 mala 454 obyvateľov, v roku 1910 mala 516 obyvateľov, v roku 1921 mala 590 obyvateľov, v roku 1930 mala 606 obyvateľov, v roku 1940 mala 597 obyvateľov, v roku 1948 mala 669 obyvateľov, v roku 1961 mala 743 obyvateľov a v roku 1970 mala 725 obyvateľov. Okolo roku 1608 tu bol panský majer. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch na okolí. Súčasťou obce je Uhrovica, ktorá sa spomína v roku 1389 ako Uhrowicha a bola majetkom panstva Uhrovec.

História osídlenia obce

Zaujímavosti v obci a okolí

Vodná nádrž Prusy.