Pravotice

Poloha

Obec leží v južnej časti okresu na Podunajskej pahorkatine. Leží južne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou.

Najvyšší bod: Bezmenná kóta v lokalite Breziny v nadmorskej výške 268m.

Najnižší bod: Hladina riečky Hydina pri výtoku z katastra obce (198m).

História obce

Zemianska obec, prvýkrát písomne doložená v roku 1232 ako villa Provta (ďalšie názvy: 1323 Protha, 1370 Prauota, 1598 Prawoticz, 1773 Pravoticze). V stredoveku ju vlastnila zemianska rodina Dejméndiovcov. V roku 1598 mala obec 21 domov, v roku 1720 mala 10 daňovníkov, v roku 1784 mala 249 obyvateľov, 44 rodín a 35 domov, v roku 1828 mala 234 obyvateľov a 23 domov, v roku 1869 mala 211 obyvateľov, v roku 1880 mala 248 obyvateľov, v roku 1890 mala 295 obyvateľov, v roku 1900 mala 313 obyvateľov, v roku 1910 mala 300 obyvateľov, v roku 1921 mala 378 obyvateľov, v roku 1930 mala 383 obyvateľov, v roku 1940 mala 390 obyvateľov, v roku 1948 mala 416 obyvateľov, v roku 1961 mala 456 obyvateľov, v roku 1970 mala 484 obyvateľov, v roku 2009 mala 256 obyvateľov, v roku 2010 mala 280 obyvateľov, v roku 2011 mala 287 obyvateľov, v roku 2012 mala 296 obyvateľov, v roku 2013 mala 300 obyvateľov, v roku 2014 mala 309 obyvateľov, v rokoch 2015 a 2016 mala 304 obyvateľov, v roku 2017 mala 316 obyvateľov, v roku 2018 mala 323 obyvateľov, v roku 2019 mala 331 obyvateľov, v roku 2020 mala 344 obyvateľov, v roku 2021 mala 354 obyvateľov a v roku 2023 mala 365 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V obci bol pieskovcový lom. V 20.storočí časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Bánovciach nad Bebravou, Partizánskom, Prievidzi a pri melioračných prácach.

História osídlenia územia

Archeologické nálezy z mladej (mladšej) bronzovej doby (1.200 p. n.l. – 1.000 p. n.l.) z okruhu lužickej kultúry.

Zaujímavosti v obci a okolí

Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Vodná nádrž Brezolupy.