Jaskynné sídlisko v Slatinke nad Bebravou

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jaskynné sídlisko z medenej doby (eneolit) z obdobia 4.400 p. n.l. – 2.300 p. n.l. v jaskyni Dúpna diera severovýchodne od obce Slatinka nad Bebravou v lokalite Úboč. Jaskyňa bola osídlená už v mladej kamennej dobe (neolit) v období 5.700 p. n.l. – 4.400 p. n.l. Nálezy jaskynného sídliska a kultového pohrebiska z okruhu lengyelskej kultúry z týchto období. Prvýkrát bolo preskúmané v roku 1935.