Základy románskeho kostola v Malých Hostiach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy románskeho dreveného kostola postaveného v 9. alebo 10.storočí, niektoré pramene udávajú 13.storočie. Bol to prvý kostol v obci a niekoľkokrát vyhorel. Stál na pravom brehu riečky Livina na vrchu v lokalite Brište, v miestach, kde stálo slovanské hradisko. Lokalita Brište sa nachádza severozápadne od obce Malé Hoste.