Mariánsky stĺp v Bánovciach nad Bebravou

Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1993. Mariánsky stĺp dal postaviť páter Michal Dorza v roku 1712. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Stĺp. Barokový stĺp z r oku 1712.

Socha. Baroková socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) na barokovom stĺpe stojí na Štúrovom námestí na južnej strane pred farským kostolom Najsvätejšej Trojice. Reštaurovaná bola v roku 1999.

Leave a Reply